Strona pierwsza

Ogólne informacje o bibliografii

W bibliografii zamieszczone zostały prace wydane w Polsce i zagranicą (głównie tłumaczenia), obejmujące lata 1994-2007. Zasięg językowy jest nieograniczony, jednak przeważająca część opisów to dokumenty napisane w języku polskim. Zebrane materiały to: wydawnictwa zwarte, prace publikowane w czasopismach, recenzje, wywiady, wypowiedzi, tłumaczenia, prace redakcyjne.

Niniejsza bibliografia jest jedną z najpełniejszych zestawień pod względem liczby opisów jak i ich pełności, a jedyną jeśli chodzi o prace wydane w Polsce za lata 1994-2007. Jest kontynuacją dla bibliografii doprowadzonych do roku 1994, sukcesywnie uzupełnianą.

Zebrany materiał ułożony został chronologicznie, a następnie według grup tematycznych: biografie, etyka, filozofia, historia idei i teoria kultury, literatura-poezja-film-teatr, myśl społeczna, religia i wizerunki Leszka Kołakowskiego.

W obrębie grup opisy bibliograficzne ułożone są w kolejności alfabetycznej języka polskiego wg hasła osobowego. W sytuacji gdy autorów jest więcej niż trzech i żaden nie został wskazany jako główny, hasło opisu stanowi pierwszy wyraz z tytułu.

 

Najnowsze publikacje - 2008 rok

Kołakowski, Leszek (2008). Czas ciekawy, czas niespokojny. Część druga. Z Leszkiem Kołakowskim rozmawia Zbigniew Mentzel. Kraków: Znak

 

Druga część rozmów obejmuje okres od roku 1968 do czasów dzisiejszych. W książce profesor opowiada o wyjeździe do Kanady przez Paryż, następnie o pobycie w Berkeley i ostatecznym osiedleniu się w Oksfordzie.
Z rozmów dowiemy się m.in., w jakich rytuałach uczestniczy profesor oksfordzkiego uniwersytetu, dlaczego kocha sztukę hiszpańską i czy jego zdaniem cierpienie może być źródłem twórczości. Zbigniew Mentzel pyta także Kołakowskiego o jego poglądy polityczne, o stosunek do religii i o ocenę Polski widzianej z perspektywy emigracji. Profesor odpowiada z właściwym sobie humorem i przenikliwością. Wspomina swoją znajomość z Miłoszem, Giedroyciem, Tarskim, Eliadem i innymi wybitnymi intelektualistami.