Wykorzystane źródła

1. Katalogi handlowe
1.1. Katalogi księgarskie
- Katalog komputerowy Głównej Księgarni Naukowej [7] opisów www.cyf-kr.edu.pl/com/elefant
- Katalog komputerowy księgarni Akademickiej [1] www.akademicka.pl
- Internetowa Księgarnia Techniczna [2] www.techniczna.com.pl
- Katalog księgarni internetowej Merlin [4] www.merlin.com.pl
- Katalog księgarni internetowej Exlibris [5] www.exlibris.com.pl

1.2. Katalogi wydawnicze
- Katalog komputerowy Wydawnictwa Znak [4] www.znak.com.pl
- Katalog komputerowy Wydawnictwa Prószyński i S-ka [2] www.proszyński.com.pl

2. Katalogi biblioteczne
2.1. Komputerowe katalogi:
- Biblioteki Jagiellońskiej [35] www.bj.uj.edu.pl
- Biblioteki Narodowej [242] www.bn.org.pl
- Biblioteki Śląskiej [19] www.bs.katowice.pl

- Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie [27] www.buw.uw.edu.pl

- Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu [35] www.bu.uni.wroc.pl

- Biblioteki Akademii Pedagogicznej [1] www.wsp.krakow.pl/biblio

2.2. Kartkowe
- Katalog kartkowy Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie [7]

- Katalog kartkowy Biblioteki Instytutu Filozofii UJ [14]
- Katalog kartkowy Biblioteki Uniwersytetu Śląskiego [21]

3. Bibliografie specjalne
- Bibliografia Historii Polskiej za rok 1995, 1996. PAN. Inst. Historii - Zakład Bibliografii Bieżącej. Oprac. Wojciech Frazik, Stefan Gąsiorowski, Anna Gruca, Zbigniew Solak. [5]
- Bibliografia Bibliologiczna Polska [8] za lata 1994-1997
- Współcześni Polscy Pisarze Badacze Literatury. Słownik biobibliograficzny. T. 4. Warszawa, WSiP, 1996. [14]
3.1. Bibliografie załącznikowe
- Bibliografia w: Filozofia i myśl społeczna Leszka Kołakowskiego: materiały konferencji zorg. w Radomiu w dniu 27 maja 1994 r. przez Radomskie Towarzystwo Naukowe [21]
- Bibliografia w: Więcej niż mit... Jana Andrzeja Kłoczowskiego, Znak, Kraków, 1994 [18]
4. Księgozbiór prywatny [7] (1994;1997)
5. Autopsja [13]
6. Strony internetowe [4]

- Aletheia

- Dział Archiwum Aliens

- Opoka

- Czytelnia